Skip to content

GECERTIFICEERD VERTROUWENSPERSOON

EEN VERTROUWENSPERSOON DRAAGT BIJ AAN HET CREËREN VAN EEN VEILIG EN PRODUCTIEF WERKKLIMAAT

Zorg voor beschikbaarheid van een professionele vertrouwenspersoon in je organisatie

Ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele)intimidatie, discriminatie, agressie en geweld op de werkvloer is voor anderen soms onzichtbaar. Slachtoffers lijden vaak in stilte. Zorg dat je medewerkers weten dat er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar is. Een professional die naar hen luistert en eraan bijdraagt dat er een oplossing komt voor ongewenste omgangsvormen en mogelijke misstanden.

Met een vertrouwenspersoon minder verzuim

Onveiligheid leidt onnodig tot imagoschade, escalatie, formele klachten en ziekteverzuim. De inzet van mij als vertrouwenspersoon leidt dan ook vrijwel altijd tot vermindering van (langdurig) verzuim (filmpje). Als gecertificeerd vertrouwenspersoon huur je mij in voor een vast laag tarief per jaar. Daarnaast geldt het afgesproken tarief voor momenten dat inzet gewenst is.

Annemieke Wolff,

  • gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.
  • klachtenfunctionaris in de zorg die zorgvuldig en volgens protocol klachten afhandelt.

Klachtenfunctionaris

Als klachtenfunctionaris in de zorg onderzoek en beoordeel ik de gegrondheid van een klacht. Ook geef ik advies hoe om te gaan met de klacht. Als klachtenfunctionaris ben ik neutraal en werk ik voor een basis jaartarief en een uurtarief voor daadwerkelijke inzet. Ik onderzoek het verhaal van beide kanten en streef naar een oplossing die zo optimaal mogelijk is voor beide partijen. Een goed klachtenmanagement levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg en het voorkomen van toekomstige klachten. 

Geen vertrouwenspersoon én klachtenfunctionaris tegelijk

Wellicht ten overvloede; het is onmogelijk om binnen dezelfde organisatie als vertrouwenspersoon én als klachtenfunctionaris werkzaam te zijn.

Kennis maken met Annemieke Wolff

Wil je meer weten over mijn werk als vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris? Ik maak graag tijd voor je vrij. Mail of bel me via 06 30 75 00 30.