Blog-Annemieke Wolff-Wetsvoorstel eist vertrouwenspersoon-vertrouwenspersoon

Verzuim

Volgens cijfers van Inspectie SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben ruim 1,2 miljoen mensen op het werk te maken met ongewenst gedrag. Dat kan leiden tot een slechte werksfeer en verzuim. En vaak blijven daders ongestraft rondlopen.

Meer dan de helft van de bedrijven en organisaties heeft geen vertrouwenspersoon (in 2018), vooral bij kleine bedrijven kunnen werknemers bij niemand terecht met hun ervaringen en klachten. Grote organisaties en bedrijven en alle overheidsinstanties beschikken al jaren wel over vertrouwenspersonen. Ook in de zorgsector is het goed voor elkaar, net als bij universiteiten waar afgelopen jaren een aantal incidenten zijn geweest.

(Seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of pesten; elke werknemer die met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt moet naar een vertrouwenspersoon kunnen stappen. GroenLinks heeft op 7 oktober 2020 een wetsvoorstel ingediend waarbij bedrijven en organisaties worden verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Dit wetsvoorstel geeft iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon. Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Daarnaast versterkt dit wetsvoorstel de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie. Het voorstel draagt daarmee bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers.

Besef

In het wetsvoorstel staat dat de vertrouwenspersoon een onafhankelijke positie heeft. Werknemers die te maken krijgen met pesten, intimidatie of agressie moeten opvang en begeleiding krijgen en de dader moet een passende maatregel of straf krijgen

Zodra een vertrouwenspersoon te maken krijgt met een casus zie je dat bij bedrijven het besef doordringt dat ze iets moeten doen voor de slachtoffers. Dan verandert het van beleid op papier in daadwerkelijk aan de slag gaan met het onderwerp.

En daarom vind ik het zo belangrijk dat het geregeld wordt! Daarbij gaat het niet om het zetten van het “vinkje” omdat de wet het voorschrijft. Het is toch een vanzelfsprekendheid dat mensen zich veilig moeten voelen binnen het bedrijf? Hierbij kan de vertrouwenspersoon zoveel meer voor organisaties en voor medewerkers betekenen.

Niet wachten tot het misgaat

U wilt als ondernemer toch niet wachten tot het binnen uw bedrijf misgaat? U gaat toch ook voor sociale veiligheid op de werkvloer? Daar is toch geen wet voor nodig!?

Behalve het ondersteunen van “melders” kan ik toegevoegde waarde leveren aan uw bedrijf bij de uitvoering van de Arbowetgeving en de Wet Huis voor Klokkenluiders. Onder andere door het adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid, het opstellen van klachtenregelingen en het informeren van management en medewerkers.

Of het wetsvoorstel van GroenLinks het gaat halen in de Tweede Kamer is nog ongewis. CDA en D66 ondersteunen het.