Skip to content

Ongewenst gedrag? Doe er wat aan!

De Arbowet verplicht werkgevers maatregelen te nemen om hun medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting PSA (artikel 3 lid 2). Werknemers hebben immers recht op een veilige, integere en gezonde werkplek. Daaronder valt ook bescherming tegen ongewenst gedrag. Denk aan pesten, (seksuele)intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.

Ongewenst gedrag heeft vaak grote gevolgen voor diegene die het aangaat, het team waarbinnen iemand werkt, maar ook de organisatie zelf. Ongewenst gedrag kan leiden tot onzekerheid, schaamte, machteloosheid, overnemen van ongewenst gedrag om bij de groep te horen, kan de werksfeer verzieken, vergroot ziekteverzuim en geeft een grotere kans op een burn-out.

Bedrijfsmatig kunnen de negatieve gevolgen groot zijn: kwaliteitsverlies, minder productiviteit, groter verzuim en groter verloop. Daarbij neemt de innovatiekracht af. En wat te denken van de imagoschade als het verhaal in de pers komt.

Ik hecht grote waarde aan een goede samenwerkingsrelatie met de leidinggevenden. Ieder vanuit onze eigen rol (wetgeving -Arbo, WBK-, beleid en belang) hebben we de verantwoordelijkheid voor een sociaal veilige en prettige werkplek.

Escalatie kan voorkomen worden door het vroegtijdig inschakelen van de vertrouwenspersoon.

Hier een kort filmpje met uitleg over de functie van de vertrouwenspersoon.

Goed beleid over gewenst gedrag

Als extern vertrouwenspersoon en professional op dit gebied, ga ik graag in gesprek met werkgevers. Bijvoorbeeld over het opstellen van  goed beleid waarin staat hoe je als organisatie wilt omgaan met ongewenste omgangsvormen. Ook als je vragen hebt over de juiste uitvoering van het beleid, adviseer ik graag. Mail of bel me via 06 30 75 00 30.

Kennis maken met Annemieke Wolff

Wil je meer weten over mijn werk als vertrouwenspersoon? Ik maak graag tijd voor je vrij. Mail of bel me via
06 30 75 00 30.