Skip to content

Annemieke Wolff, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris

Mijn naam is Annemieke Wolff. Ik ben voor medewerkers van diverse bedrijven, onderwijs- en gezondheidszorginstellingen beschikbaar als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ook zetten opdrachtgevers mij in als klachtenfunctionaris voor het professioneel afhandelen van klachten.

Als basis counsellor en met jarenlang ervaring als vertrouwenspersoon vervul ik graag de rol van onafhankelijk, extern vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit. Dit doe ik voor bedrijven en organisaties maar ook voor individuen.

Mijn kernkwaliteiten als vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris:

  • Empathisch en integer
  • Consistent en doortastend
  • Onafhankelijk en betrouwbaar

Verder ben ik gecertificeerd conform de door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) opgestelde eisen en heb ik de opleiding ‘Klachtenfunctionaris in de Zorg’ afgerond.

Compleet in vertrouwen

Het is mooi om vanuit mijn professie organisaties te helpen en te adviseren bij het opstellen van beleid en/of gedragscodes. Ook ondersteun ik graag managers en hun medewerkers over hoe met elkaar om te gaan op de werkvloer. In het gezelschap van bestuurders neem ik graag de signaal- en adviesfunctie op mij. En hoewel er bijna altijd sprake is van persoonlijk leed bij de melders, geeft het mij veel voldoening om voor deze mensen een luisterend oor te zijn. Ik ondersteun hen bij het zoeken naar een oplossing voor de problemen.

De combinatie vertrouwenspersoon vs financieel expert

Tijdens mijn werk binnen een Rabobankorganisatie heb ik ruim 6 jaar de rol van intern vertrouwenspersoon vervult. Dit deed ik naast mijn functie als accountmanager voor zakelijke klanten binnen het bankwezen. Vanuit de bank ben ik gestart als zelfstandig adviseur en intermediar voor MKB-ondernemers. Daarbij begeleidde ik ondernemers voor, tijdens en na financieringstrajecten (Wolff Connect Wegwijzer voor financiële vraagstukken).

Counsellor

Om de veranderende rol van accountmanager naar adviseur nog beter te vervullen heb ik de opleiding voor Basis Counsellor gevolgd. Ik heb tijdens deze opleiding geleerd om de vaardigheden waarover ik al van nature beschik; (empathisch) luisteren en open vragen stellen, verder te ontwikkelen.

Mijn missie: Bijdragen aan het creëren van een veilig en productief werkklimaat

Er zijn voor mensen

Mede op basis van alle aandacht rond #metoo en andere misstanden in bedrijven, kwam er meer aandacht voor de rol van de vertrouwenspersoon en kwam er de Wet Huis voor Klokkenluiders . Ik werd geraakt door de kwetsbaarheid van mensen en de grote gevolgen die onveiligheid kan hebben op het functioneren en op het persoonlijke leven. Dat deed mij besluiten om in 2018 mijn certificering voor vertrouwenspersoon opnieuw te halen. Zowel op het vlak van Ongewenste Omgangsvormen als op Integriteit. En inmiddels heb ik ook de opleiding “Klachtenfunctionaris in de Zorg” afgerond.

Goede gesprekspartner

Mijn zakelijke achtergrond, mijn (levens) ervaringen en mijn maatschappelijke betrokkenheid helpen mij om een goede gesprekspartner te zijn. Al jaren zet ik mij in als bestuurslid voor diverse (ondernemers)verenigingen en stichtingen. Zo ben ik onder meer betrokken (geweest) bij de initiatieven in Twente van De Slinger en De Uitdaging en ben ik vrijwillig begeleider van vakantiereizen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zeer welkom in kleine en grote organisaties

De overstap blijkt een goede zet. Inmiddels heb ik diverse bedrijven en (onderwijs) organisaties als opdrachtgever. Ik voel me zeer welkom in kleine, middel en grote organisaties waar het fijn is dat er een onafhankelijk en deskundig vertrouwenspersoon beschikbaar is.

Annemieke Wolff, vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, ongewenste omgangsvormen en integriteit
2020-12 LVV_Gecert.Vertrouwenspersoon_2020_Annemieke Wolff