Skip to content

TARIEF EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Kennis maken begint altijd met een oriënterend en vrijblijvend gesprek. Als LVV-Registervertrouwenspersoon hanteer ik verschillende abonnementsvormen of ik maak een offerte op maat. De omvang van de kosten hangt af van het type organisatie en het aantal medewerkers.

Basisabonnement vertrouwenspersoon

Wil je er zeker van zijn dat er altijd (*) een gecertificeerd vertrouwenspersoon beschikbaar is voor je medewerkers? Kies dan in ieder geval voor een basisabonnement.

Een offerte op maat bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Advies en ondersteuning door de vertrouwenspersoon bij het maken van beleid (on)gewenst gedrag en/of integriteit
  • Vast aantal basis uren voor gesprekken met melders
  • Altijd beschikbaar voor advies aan en ondersteuning van interne vertrouwenspersonen
  • Presentaties voor (nieuwe) medewerkers en/of teams
  • Verplicht: Jaarlijks geanonimiseerd jaarverslag

*Samenwerkingsverband ‘Vertrouwenspersonen Oost-Nederland ’ *

Binnen het samenwerkingsverband ‘Vertrouwenspersonen Oost-Nederland’, waarvan ik deel uitmaak, bundelen wij onze krachten en deskundigheid in een gezamenlijk dienstenaanbod, in bijscholing en in intervisie. Waar nodig en wenselijk vervangen we elkaar. Uiteraard alles in vertrouwen en met ondertekende geheimhouding. Dit garandeert dat er bij calamiteiten altijd snel een ervaren vertrouwenspersoon voor u of uw medewerkers beschikbaar is.

Annemieke Wolff, LVV-Registervertrouwenspersoon:

Kennis maken met Annemieke Wolff

Wil je meer weten over mijn werk als vertrouwenspersoon? Ik maak graag tijd voor je vrij. Mail of bel me via
06 30 75 00 30.