Skip to content

Externe vertrouwenspersoon inschakelen

Als organisatie wil je beschikken over een gecertificeerd vertrouwenspersoon. Iemand die jou, als werkgever, schoolbestuur of bestuur van organisaties bijstaat met raad en daad. Een professional ook die klaarstaat voor de medewerkers, vrijwilligers, ouders van leerlingen of leden. Een externe vertrouwenspersoon die altijd op afroep beschikbaar is. Die je aanstelt voor een vast laag bedrag per jaar plus het afgesproken tarief op momenten dat inzet gewenst is.

Escalatie voorkomen

Een vertrouwenspersoon biedt goede opvang en een luisterend oor. Daarmee voorkom je onnodig menselijk leed en imagoschade. Het vergroot de kans dat er een oplossing komt voor een incident, nog voordat iets escaleert of leidt tot een formele klacht. De mogelijkheid om als melder je verhaal te kunnen doen, in goed vertrouwen en in een veilige omgeving, leidt tot minder verzuim. Inzet van een vertrouwenspersoon is dan ook een onmisbaar element in het streven naar een professioneel werkklimaat. Het weten dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is, komt het rendement van de individuele medewerker ten goede én de organisatie als geheel.

MEERWAARDE VERTROUWENSPERSOON

voor de werkgever:

 • Sparringpartner voor het ontwikkelen van beleid tegen psychosociale arbeidbelasting
 • Adviseren leidinggevenden over het werk en de meerwaarde van een vertrouwenspersoon
 • Onafhankelijk en objectief
 • Draagt bij aan een prettig en veilig werkklimaat
 • Signaleert en adviseert om verzuim en escalatie te voorkomen
 • Oplossingsgericht en verkleint kans op formele klachten en imagoschade
 • Jaarlijkse (geanonimiseerde) verslaglegging

voor de medewerker:

 • Eerste opvang, hulp, advies
 • Een luisterend oor
 • Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht (Tenzij….)
 • Onafhankelijk en objectief
 • Samen zoeken naar een (informele) oplossing
 • Vraagbaak met veel kennis van de sociale kaart van de organisatie
 • Doorverwijzer naar professionele hulpverleners en/of klachtencommissie
 • Verlening van nazorg
 • Preventief: Ondersteuning en advies inzake het omgaan met en reageren op de ongewenste omgangsvormen

Vertrouwenspersoon staat klaar voor medewerkers

Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek? Omdat jij je onveilig voelt op de werkvloer….. Omdat jou iets opvalt in de organisatie dat voor jouw gevoel niet pluis is?
Laat het niet escaleren, maar stap er mee naar de vertrouwenspersoon! Hier een kort filmpje met uitleg over de functie van de vertrouwenspersoon.

Kennis maken met Annemieke Wolff

Wil je meer weten over mijn werk als vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris? Ik maak graag tijd voor je vrij. Mail of bel me via 06 30 75 00 30.