Skip to content

GECERTIFICEERD VERTROUWENSPERSOON

EEN VERTROUWENSPERSOON DRAAGT BIJ AAN HET CREËREN VAN EEN VEILIG EN PRODUCTIEF WERKKLIMAAT

Zorg voor beschikbaarheid van een professionele vertrouwenspersoon in je organisatie

Ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele)intimidatie, discriminatie, agressie en geweld op de werkvloer is voor anderen soms onzichtbaar. Slachtoffers lijden vaak in stilte. Zorg dat je medewerkers weten dat er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar is. Een professional die naar hen luistert en eraan bijdraagt dat er een oplossing komt voor ongewenste omgangsvormen en mogelijke integriteitsschendingen.

Met een vertrouwenspersoon minder verzuim

Onveiligheid leidt onnodig tot imagoschade, escalatie, formele klachten, verminderde productiviteit en ziekteverzuim. De inzet van mij als vertrouwenspersoon leidt dan ook vrijwel altijd tot vermindering van (langdurig) verzuim (filmpje). Als gecertificeerd vertrouwenspersoon huur je mij in voor een vast laag tarief per jaar. Daarnaast geldt het afgesproken tarief voor momenten dat inzet gewenst is.

Kennis maken met Annemieke Wolff

Wil je meer weten over mijn werk als vertrouwenspersoon? Ik maak graag tijd voor je vrij. Mail of bel me via 06 30 75 00 30.