Skip to content

LVV-REGISTERVERTROUWENSPERSOON

EEN VERTROUWENSPERSOON DRAAGT BIJ AAN HET CREËREN VAN EEN VEILIG EN PRODUCTIEF WERKKLIMAAT

Zorg voor beschikbaarheid van een professionele vertrouwenspersoon in je organisatie

Ongewenst gedrag zoals pesten, (seksuele)intimidatie, discriminatie, agressie en geweld op de werkvloer is voor anderen soms onzichtbaar. Slachtoffers lijden vaak in stilte. Zorg dat je medewerkers weten dat er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar is. Een professional die naar hen luistert en eraan bijdraagt dat er een oplossing komt voor ongewenste omgangsvormen en mogelijke integriteitsschendingen.

Met een vertrouwenspersoon minder verzuim

Onveiligheid leidt onnodig tot imagoschade, escalatie, formele klachten, verminderde productiviteit en ziekteverzuim. De inzet van mij als vertrouwenspersoon leidt dan ook vrijwel altijd tot vermindering van (langdurig) verzuim (filmpje). Als LVV-Registervertrouwenspersoon huur je mij in voor een vast laag tarief per jaar. Daarnaast geldt het afgesproken tarief voor momenten dat inzet gewenst is.

En wat als er toch iets mis lijkt te zijn?

Als extern vertrouwenspersoon word ik ook gevraagd door niet opdrachtgevers om een signalenonderzoek binnen de organisatie of een team uit te voeren.
Mocht je als verantwoordelijke signalen krijgen uit jouw organisatie dat er ergens iets niet pluis is, maar je kunt er niet de vinger opleggen wat er nou precies aan de hand is, dan kun je door een onafhankelijk, niet bij de organisatie betrokken vertrouwenspersoon een signalenonderzoek laten uitvoeren om erachter te komen wat er speelt. Want meestal waait het niet vanzelf over.
Ook voor een signalenonderzoek kun je mij inschakelen.
Wil je meer over weten over de mogelijkheden en verschillende type onderzoeken? Bel gerust.

Kennis maken met Annemieke Wolff

Wil je meer weten over mijn werk als vertrouwenspersoon? Ik maak graag tijd voor je vrij. Mail of bel me via 06 30 75 00 30.