Skip to content

Vertrouwenspersoon integriteit

Per 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders van kracht voor organisaties met meer dan 50 medewerkers. Dit houdt in dat je als werkgever een veilige meldregeling moet hebben voor vermoedens van misstanden. Ook moet je faciliteren dat een potentiële melder iemand in vertrouwen kan raadplegen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon Integriteit ligt dus voor de hand. Als er vermoedens zijn van misstanden, zoals fraude, diefstal, corruptie en niet integer gedrag, dan moet een medewerker weten waar hij deze, in het belang van zichzelf en de organisatie, veilig kan melden.

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Daarom wordt ook de Nederlandse Wet Huis voor Klokkenluiders aangepast naar de Wet Bescherming Klokkenluiders. De wetswijziging zal naar verwachting eind 2021 in werking treden.

Hier een kort filmpje met uitleg over de functie van de vertrouwenspersoon.

Kennis maken met Annemieke Wolff

Wil je meer weten over mijn werk als vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris? Ik maak graag tijd voor je vrij. Mail of bel me via 06 30 75 00 30.